16 lut 2019

17.02 Неділя про Митаря і Фарисея


Олесниця 8.45 Moлебень до Пресвятої Богородиці
9.00 За здоров'я і Боже благословення для внуків і правнуків Олени Криницької

Олава 11.15 + Мелання, Павло 50 р. с. Кавецкі, Марта 1 р. с., Михал, Рудніцкі

Єльч-Ласковіце 13.15 За здоров'я і Боже благословення для Ірени та Петра Ґалак з нагоди 25 ліття подружнього життя

17.02 Неділя про Митаря і Фарисея

Олесниця 8.45 Mo лебень до Пресвятої Богородиці 9.00 За здоров'я і Боже благословення для внуків і правнуків Олени Криницької О...